Об’єктивна оцінка рівня англійської мови співробітників

Від того, наскільки грамотно володіють англійською мовою співробітники компанії, залежить не тільки її привабливість в очах партнерів, але й доля проектів і контрактів.

Однак де взяти стандарти оцінки, якщо у кожного викладача свій підхід до тестування, а міжнародні тести типу TOEFL та IELTS занадто дорогі для регулярного використання? І головне: як не просто визначити нинішній мовний рівень команди, а й отримати дорожню карту розвитку англійської у співробітників?

Proficiency Test of General English (PTGE) — незалежний комплексний тест, направлений на оцінку навичок письма, говоріння та аудіювання на англійській мові у співробітників компаниї.

Основна мета тесту — дати об'єктивну оцінку рівня володіння англійською мовою спеціалістів, які живут в Україні та використовують англійську у професійних цілях.

Тест складений, проводиться і оцінюється Senior Teachers у Hotspot School of English.

вже протестовано

Що ми зробимо в рамках тесту?

 • Визначемо мовну компетенцію співробітників, яким можна довірити долю міжнародних проектів і контрактів.

 • Оцінемо три мовні навички співробітників: граматику, говоріння та аудіювання.

 • Складемо план розвитку англійської мови для кожного рівня від A2 до B2.

Ми створили системний мовний тест, що дозволяє об'єктивно оцінити володіння англійською мовою вашої команди

Як ми вирішуємо ваше завдання?

1.

PTGE орієнтований на оцінку загальної мовної компетенції, а не на вивчений студентами матеріал. Це означає, що тест показує вміння вашої команди застосовувати англійську як робочий інструмент у своєму професійному контексті.

2.

PTGE складений і проводиться викладачами, не задіяними у навчанні ваших співробітників. Вони не зацікавленості завищувати чи занижувати рівень того, хто складає тест.

3.

PTGE проводять і перевіряють люди, а не штучний інтелект, що гарантує: рівень буде визначено точно й достовірно.

4.

Через 4-6 місяців ваші співробітники зможуть знову пройти тестування і зафіксувати свій мовний прогрес, регрес або плато, порівнявши його зі своїм першим тестом.

5.

PTGE складений і проводиться лідером із 6-річним досвідом на ринку мовних шкіл міста.

6.

PTGE — це системний тест, тривалість і ступінь складності якого дозволяють точно визначити рівень мовної компетенції.

Чим PTGE відрізняється від міжнародних іспитів TOEFL та IELTS?

PTGE

TOEFL та IELTS

Оцінює загальний рівень англійської

Тест PTGE перевіряє знання та навички у General English (загальна англійська)

Оцінює академічний рівень англійської

Тести TOEFL и IELTS включають широкий спектр предметів – від біології та архітектури до фізики й археології, а тому вимагають знання термінів та основ цих предметів.

Для тих, хто живе і працює в Україні

PTGE створено для тих, хто, живучи в Україні, працює з англомовними замовниками і партнерами.

Для тих, хто планує вчитися та працювати за кордоном

TOEFL та IELTS мають академічний характер, тобто матеріали тесту орієнтовані на тих, хто хоче, перш за все, вчитися за кордоном: навчання у коледжах та університетах, перекваліфікація і підтвердження дипломів, отриманих в Україні.

Не вимагає підготовки

Формат PTGE не має завдань, що вимагають окремої підготовки. Якщо той, хто складає тест, володіє англійською, він впорається з усіма типами завдань.

Вимагає підготовки

Формати TOEFL та IELTS вимагають окремої підготовки: можна знати мову досить добре, а здати ці тести досить погано.

Виключає вгадування

У PTGE немає завдань на заповнення пропусків або вибір правильної відповіді з наявних, що виключає випадкове вгадування правильних відповідей.

Включає варіанти відповідей

У TOEFL та IELTS можна випадково вгадати правильну відповідь, тому що він містить розділи, де розгорнута відповідь не потрібна.

Вартість PTGE 950 грн
Вартість TOEFL 4 950 грн
Вартість IELTS 3 975 грн

Таблица відповідності рівня Hotspot міжнародним стандартам

hotspot
British European
 • n/a
  No Competence

  Не може спілкуватися ні письмово, ні усно.

  Beginner / Starter A1
 • 5-14%
  Basic Competence

  Здатний спілкуватися письмово на базовому рівні з великою кількістю помилок, але не усно — через відсутність досвіду сприйняття на слух і навички усного мовлення.

  Elementary A2
 • 15-39%
  Limited Competence

  Може спілкуватися усно на базовому рівні з сильним акцентом, великою кількістю помилок і пауз. Словниковий запас дуже скромний, системні знання граматики відсутні. Навичка сприйняття на слух обмежена розумінням не носіїв мови, які говорять зі швидкістю, нижчою за середню.

  Pre-Intermediate A2
 • 40-69%
  General Working Competence

  Здатний спілкуватися і письмово, і усно на середньому рівні. Помилки присутні, але не заважають розуміти сенс сказаного. Словниковий запас невеликий, але достатній для вираження думки. Акцент помітний. Навичка сприйняття на слух дозволяє розуміти носіїв мови, які говорять із середньою швидкістю.

  Intermediate B1
 • 70-79%
  Independent Professional

  Може швидко та правильно спілкуватися і письмово, й усно. Словниковий запас вище середнього. Акцент ледве помітний. Навичка сприйняття на слух дозволяє розуміти носіїв мови, які не адаптують рівень своєї англійської.

  Upper-Intermediate B2
 • 80-89%
  Advanced Professional Competence

  Вміє швидко, правильно й автентично спілкуватися письмово і усно на рівні, максимально наближеному до носіїв мови. Акценту практично немає. Використовує різноманітні лексичні та граматичні структури, русизмів майже немає. Навичку сприйняття на слух можна порівняти з рівнем носія мови.

  Advanced C1
 • 90-100%
  Functionally Native Competence

  Володіє усіма аспектами мови на рівні освіченого носія.

  Proficiency C2

ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ

результат

Звіт із результатами кожного співробітника за граматикою, говорінням та аудіюванням + підсумковий рівень володіння мовою.

70 хвилин

10 хв – інтро,
25 хв – граматика,
5 хв – говоріння,
30 хв – аудіювання.

950 грн

Вартість тестування одного співробітника. Тестування проходить у групах від 10 до 20 осіб.